Nettleige

 

Nettleiga dekkjer utbygging, drift og vedlikehald av straumnettet – alt som skal til for å transportera straumen trygt heim til deg.

Nettleiga i Noreg er regulert av NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

Nettleigeprisar pr. 5.11. 2018 finn du her https://www.bkk.no/nett/nettleiepriser-tariffer-og-avgifter