Kompensasjon ved langvarige utfall

Erstatning ved langvarig straumstans

Vi jobbar heile tida for at du skal ha ei sikker og god straumforsyning. Likevel kan det skje at straumen blir borte over kortare eller lengre tid av ulike årsaker. Skulle eit avbrot vare svært lenge, dvs meir enn 12 timar, har du krav på erstatning frå oss for dei ulempene straumstansen påfører deg.

Les meir her https://www.bkk.no/kompensasjon