Det lokale el-tilsyn

Det lokale el-tilsynet (DLE)
Nettselskapa er, med heimel i Tilsynslova, pålagd å føra tilsyn i konsesjonsområde. Det lokale el-tilsyn, DLE, er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for el-tryggleik. Retningslinjer for arbeidet er gitt av «Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)».

Les meir her https://www.bkk.no/nettleie/det-lokale-eltilsyn